PWN en 3DMZ hebben hun handen ineen geslagen voor de start van een Innovatielab rondom drinkwater. PWN, de officiële eerste partner van de 3D Makers Zone in de Metropoolregio Amsterdam, wil graag samen met andere waterbedrijven haar innovatieproces versnellen. Het partnership met 3DMZ was voor hen een extra stap in die richting. Suze van der Meulen, innovatiemanager bij PWN, wil graag een plek binnen de 3D Makers Zone creëren waar waterbedrijven samen komen om gezamenlijk in co-creatie en in een open innovatiesfeer werken met de laatste innovatieve technologieën die bijdragen aan slimme oplossingen voor water- en natuurbeheer.

Het Innovatielab: Water & Natuur moet dé plek worden in de regio waar verschillende bedrijven in water- en natuurbeheer gezamenlijk gaan werken aan slimme oplossingen. Oplossingen die met de verschillende technieken als sensoren, internet of things, 3D-printing en blockchain nu echt mogelijk zijn.