Het Smart Industry-programma begint serieus werk te maken van het aanwijzen van field labs die de innovatie en het werken met nieuwe technologieën in Nederland een flinke zet moeten gaan geven. Een van deze field labs bedient de Metropoolregio Amsterdam en is gevestigd in Haarlem-Oost: de 3D Makers Zone.

Combineren van nieuwe productietechnologieën
3D-printing, robotisering, Internet of Things, wearables en Big Data leveren allemaal enorme mogelijkheden, en bij de 3D Makers Zone leren ze je hoe je ze ook daadwerkelijk toepast in je productieprocessen. Denken vanuit kansen De 3D Makers Zone is een plek waar niet alleen gepraat wordt over innovatie, maar direct ook onderzoek gedaan wordt en prototypes gemaakt worden. Binnen één dag heeft je bedrijf gegarandeerd tien ideeën voor nieuwe business cases die het potentieel hebben om tot radicale groei te leiden.

Extra groei
Besparen op arbeid, materialen, onderdelen, voorraden, levensduur, transport en ontwikkeltijd. Meer inkomsten door hoogwaardigere producten, maatwerk, personalisatie, design en innovatieve eindproducten. Innoveren in de eigen bedrijfsomgeving binnen bestaande structuren duurt soms jaren. Bij de 3D Makers Zone heb je binnen drie dagen al een prototype. Zo sprint je weg bij de concurrentie.

Deze laagdrempelige en risicoloze manier van innoveren is het antwoord op de trage adoptie van het Nederlandse bedrijfsleven van smart technologies. Dit wekte zelfs interesse tot ver buiten onze landsgrenzen en in Singapore, waar ze ook bezig zijn met een 3D-printingcluster op te zetten, wilde men komen kijken. Singapore klopte aan bij het Innovatie Attaché Netwerk en het ministerie van Economische Zaken en stuurde vervolgens een delegatie naar de 3D Makers Zone.

De heren uit Singapore keken hun ogen uit en werden zeer enthousiast. Ze keerden met talloze ideeën huiswaarts. De heer Limonium Sua, Senior Manager (Strategy & Policy – SPRING) en de heer Sheng Zhi CHIA, Deputy Director (Strategy – NRF) zien kansen voor samenwerking tussen Nederland en Singapore.

Sua: “Singapore en Nederland zijn allebei op geografisch gebied kleine landen die toch veel impact op de wereldeconomie hebben. Ik zie veel overeenkomsten, naast klein, hebben we allebei een grote haven en richten we ons sterk op de handel, productie van slimme producten en nieuwe technologieën. Wij gaan met hetgeen we hier gezien en de kennis die we hier opgedaan hebben gewapend terug naar Singapore en zullen bij startup delta’s en de additive manufacturing campus vertellen welke kansen er liggen voor samenwerking. De 3D Makers Zone heeft ons zeer positief verrast, we wisten niet dat er al zoveel kon in de combinatie van smart techologies.”