Techniek en technologie is overal om ons heen aanwezig en dit zal in de toekomst in toenemende mate het geval zijn. Techniek is zelfs zo vanzelfsprekend dat we ons onvoldoende realiseren dat een leven zonder techniek bijna niet meer voor te stellen is.

Programma:
Tussen 9 uur en 15 uur vinden er diverse workshops plaats waarin leerlingen uit groep 8 kennis maken met de mogelijkheden van techniekonderwijs in het Voortgezet onderwijs in de regio. Leer 3D-tekenen, werken met sensoren of een autootje aandrijven door middel van zonne-energie, het kan allemaal.

Om 13 uur zal de wethouder Economische Zaken Haarlem, Floor Roduner, met behulp van een drone de aftrap va het middagprogramma verzorgen.

Wanneer: vrijdag 26 januari 2018
Locatie: 3D Makers Zone – Oudeweg 91-95 (ingang via de Ing. Lelyweg 11)

Achtergrond: 2020
Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, regio’s en het Rijk, hebben het Nationaal Techniekpact 2020 ondertekend met als doel meer technisch geschoold personeel op te leiden en voor elkaar te krijgen dat meer studenten (jongens én meisjes) kiezen voor bèta studierichtingen. Het pact volgt 3 lijnen:
– Kiezen voor techniek/wetenschap
– Leren in de techniek/wetenschap
– Werken in de techniek/wetenschap

Het Primair Onderwijs richt zich niet direct op het maken van deze toekomstige studiekeuzes, maar wel op het ontwikkelen van het talent van kinderen. De nieuwsgierigheid die kinderen van zichzelf in zich hebben moet gestimuleerd en bevorderd worden zodat zij een onderzoekende en ondernemende leerhouding ontwikkelen en blijven houden. Met deze leerhouding kunnen zij ontdekken waar hun talenten liggen en bepalen welke studierichting het beste bij hen past. Om te kunnen ontdekken is een breed aanbod aan voorbeelden en ervaringen nodig, want “onbekend blijft onbemind”.
Om uitvoering te geven aan bovengenoemd pact, heeft Gemeente Haarlem budget gereserveerd voor de organisatie van “Techniekdag Haarlem 2018”. Hierbij wordt samengewerkt door het Nova College, Hogeschool Inholland, en 3D Makers Zone.