Het BouwLab R&Do is een Living Lab vanuit 3DMZ waarin (MKB)-ondernemingen uit de bouwsector kunnen experimenteren, co-creëren en innoveren. 

De proeftuin biedt een fysieke locatie met de state-of-the-art digitale productietechnieken die open staat voor innovatieve pilot- en proefprojecten van het MKB. Tegelijkertijd vormt het BouwLab R&Do een ecosysteem van relevante stakeholders: bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en opdrachtgevers worden nauw bij het Living Lab betrokken. Door betere toegang tot nieuwe technologie, betere kennisuitwisseling en betere aansluiting met onderwijsprogramma’s kan de bouwsector innovatie versnellen. 

De druk op de bouwsector neemt aan alle kanten toe: er zijn meer woningen nodig die duurzaam en circulair worden gebouwd, de vervangingsopgave aan de infrastructurele kant is enorm. Aan de andere kant staan de marges onder druk en wordt het steeds moeilijker om goed geschoold personeel te vinden. 

Een innovatievere bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken als de transitie naar een circulaire en duurzame economie, het sneller realiseren van betaal- bare woningbouw en het leveren van maatwerk. Maar innovatie ontstaat niet zomaar in de bouwsector, geven vele onderzoeken aan. Vandaar de vorming van dit Living Lab BouwLab R&Do. 

Het Living Lab biedt niet alleen een fysieke locatie met allerlei faciliteiten, maar is ook een kenniscentrum waar nieuwe kennis over digitale productieprocessen, nieuwe materialen en circulaire oplossingen voor de bouwsector worden ontwikkeld en gedeeld. Door het laagdrempelig aanbieden van de kennis en faciliteiten helpt het Living Lab bedrijven van zowel internationale omvang als MKB met het uitvoeren van innovatieve pilot- en proefprojecten. 

Meer info over BouwLab vind je hier