Terwijl bouwers vandaag massaal naar het Malieveld trokken vanwege het stikstofprobleem, ging in Haarlem het eerste Smart Industry Fieldlab voor de bouw officieel van start. Energietransitie, circulair bouwen en duurzame processen staan hoog op de agenda. Daarom opent BouwLab R&Do haar deuren voor aannemers, architecten en mkb in de bouw. Dit fieldlab zal een innovatie- en experimenteerplek zijn, waar alle partijen uit de bouwwereld samenkomen voor het versnellen van innovaties op het gebied van technologie en duurzaamheid binnen de bouw. BouwLab R&Do is een onafhankelijke proeftuin voor onderzoek, met vooral doen als credo.

Voorafgaand aan de officiële aftrap was een actief programma BouwLab Live! georganiseerd voor diverse deelnemers uit de bouw-, infra-, industrie- en creatieve sector. Overdag werd tijdens de Technology “Booosting” van gedachten gewisseld met architecten, designers, engineers, tech startups en studenten over welke rol nieuwe technologie en innovaties kunnen spelen bij de realisatie van de opgave van de bouwsector: “1 million homes” in 2030.

Na een interactieve BouwLab Live Talk met verschillende vertegenwoordigers uit de bouwsector gaf Jan Kets (Bouwend Nederland) met behulp van een robotarm startsein voor BouwLab R&Do. Ook kreeg de nieuwe innovatiehub voor de bouw de officiële Smart Industry Fieldlabstatus toegekend door Karsten Klein (FME).

Jan Kets: “We kunnen de bouwopgave zien als kans. Deze tijden roepen om creatieve oplossingen en innovatie. In plaats van doorgaan op dezelfde weg, moeten we als sector gebruik maken van nieuwe technieken om slimmer en duurzamer te bouwen voor de gebruiker.”

BouwLab R&Do is geïnitieerd door 3D Makers Zone en wordt breed ondersteund door onder andere ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, Bouwend Nederland en InHolland. De innovatiehub biedt alle faciliteiten om in een open setting te experimenteren met nieuwe technische mogelijkheden en duurzame slimme oplossingen. Elke partij die een testcase wil uitvoeren of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken is welkom. BouwLab R&D wil met haar unieke concept bijdragen om de ambitieuze opgaven waar de bouwsector voor staat versneld naar de praktijk te brengen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van BouwLab R&Do en/of heb je interesse in deelname?
Neem contact op met Annette Beerepoot via annette@bouwlab.com+31 85 750 0433 | www.bouwlab.com