De moderne digitaal onderlegde consument vraagt ook van lokale winkeliers dat zij goed vind- en zichtbaar zijn op digitale platforms (website, facebook, instagram etc). Onderzoeken van onder andere de Rabobank laten zien dat de toekomst van lokale retail ligt in een combinatie van een online en een fysieke winkel.

Maandag 20 t/m woensdag 22 juni is er daarom drie dagen lang hard gewerkt met zo’n 35 studenten, winkeliers, coaches en inspiratoren uit verschillende technische branches die door Smart Makers werd georganiseerd. Zij werkten tijdens deze makathon aan oplossingen voor vraagstukken waar winkelcentrum in Beverwijk op dit moment mee worstelt.

De hoofdvraag was: Welke slimme en creatieve oplossingen kunnen we ontwikkelen om winkelstad Beverwijk voor te bereiden op de toekomst van hybride winkelen?

De beste, meest innovatieve en/of creatieve oplossingen konden mooie prijzen winnen. Maar de grootste winnaar werd natuurlijk de winkeliersvereniging zelf. Een vijftal teams presenteerde aan onder andere de wethouder van Beverwijk hun innovatieve oplossingen. Deze waren gericht op de hybride toekomst van retail en winkelen met gebruik van ict-middelen zoals apps, robots, slimme pick-up points en meer voor het winkelend publiek.

Naast de nadruk op retail en winkelen werd er ook druk nagedacht over verblijven in het winkelgebied. Omdat er de komende jaren steeds meer gewoond gaat worden boven de winkels was ook het verblijf in de winkelstraat een belangrijk speerpunt in deze driedaagse makathon. Een aantal werknemers hebben namens 3DMZ enthousiasme haar kennis gedeeld en uiteindelijk de eerste prijs in de wacht gesleept.