Nederland staat voor een grote uitdaging. De bouw en maatschappij heeft antwoord nodig op het gigantische woningtekort. Vóór 2030 moeten er 1 miljoen extra wo- ningen in Nederland zijn (Economisch Instituut voor de Bouw). Tegelijkertijd heeft de bouw te maken met uitstoot, stikstof uitstoot, CO2 uitstoot en een groot werknemerstekort. Terwijl ook de productiviteit in de bouw in vergelijking met andere sectoren laag is. Om in te spelen op deze uitdagingen is de bouw aan het transformeren naar een maakindustrie middels vergaande industrialisatie en digitalisering. Produceren gebeurt steeds meer in high-tech off-site faciliteiten met vaste onderaannemers uit de supply chain waarbij robotisering vanzelfsprekender wordt.

Lingotto en Levs erkennen dit en zien voor zichzelf veel mogelijkheden van customized standaardisatie van ontwerp en productie voor duurzame woningbouw. De mogelijkheden voor significante versnelling liggen in het voortraject (ontwerp en vergunning). Een periode van 10 jaar is geen uitzondering. De toenemende complexiteit, met name bij binnenstedelijke opgaven, schreeuwt om een nieuwe aanpak.

Daarom willen zij graag de voordelen van digitalisering voor het ontwerp en maakproces en de daarbij behorende nieuwe werkwijzen onderzoeken en valideren. Zodat zij in de nabije toekomst snelle en duurzame woningbouw met haar stakeholders kan realiseren en aan kan sluiten bij de nieuwe digitale keten. Het doel van dit haalbaarheidsonderzoek is het toetsen van de effecten van een digitale supply chain waarin modulariteit en parametrisch ontwerp een grote rol spelen voor de maakbaarheid van industrialisatie van de woningbouw. Dit wordt gerealiseerd middels het formuleren van een blauwdruk over het proces van initiatief tot en met productie, waarbij digitalisering van het maakproces de grootste rol heeft. Met als streven om ten minste 30% sneller en 20% goedkoper te zijn.

Er is genoeg digitale slagkracht om de nieuwe bouwketen te bewerkstelligen. Echter, om de nieuwe bouwketen tot een succes te maken dienen bestaande kennis dragende instanties, zoals producerende partijen, aansluiting vinden. Bestaande bouwkundige oplossingen en expertises dienen geïnventariseerd en (parametrisch) gedigitaliseerd te worden Vervolgens dient deze kennis op een open manier gedistribueerd te worden, waarbij er genoeg (financiële) incentives zijn voor kennis dragende partijen om in te stappen. Belangrijk voor kennis dragende partijen is dat de digitale oplossing bereikbaar zijn voor al hun afnemers.

Conclusie en vervolgstappen
Digitalisering biedt Lingotto de kans om om te schakelen van managen van wantrouwen naar managen van vertrouwen. Dat kan door op basis van objectieve data een transparant proces in te richten. Na het onderzoek zal de vervolgstap zijn dit in de praktijk toe te passen.