Samen met BouwLab R&D wil Vink Bouw de samenwerking met ketenpartners verbeteren: ”Ontwerpers en makers gaan hand in hand”. Er is mede daarom een innovatietraject geïnitieerd met een aantal partners van Vink Bouw voor digitale uitwisseling van gegevens van bouwelementen en het voorwaarts integreren van de slimme maakindustrie, beter bekend als Smart Industry. Dit zal de bouw processen versnellen en de kwaliteit ervan verbeteren.

Een betere en slimmere productinformatie-uitwisseling zorgt voor minder fouten, een sneller proces en een betere kwaliteit van het eindproduct. Maker en ontwerper maken gebruik van dezelfde informatie waarmee feedback loops worden verkort.

Vink Bouw heeft gekozen voor de samenwerking met BouwLab omdat het een innovatiehub is die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt, wat versneld zorgt voor innovatieve nieuwe oplossingen.