Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is sinds februari 2017 officieel partner van de 3D Makers Zone. HHNK gebruikt, net als water en natuurbeheerbedrijf PWN, de 3D Makers Zone als een van haar prominente innovatielocaties.

Vanuit het Innovatielab: Water & Natuur binnen de 3D Makers Zone heeft HHNK in samenwerking met verschillende interne en externe experts en onderwijsinstellingen verschillende innovatiescases uitgewerkt. Hierbij werd veel gebruik gemaakt van de verschillende mogelijkheden binnen de 3D Makers Zone, zoals op groot volume 3D-printen, interne events zoals een Makathons, smart sensoring en IoT en meer.

Michiel Swuste en Elsbeth Otten zitten vanuit HHNK minimaal een dag in de week in de 3D Makers Zone waar vanuit zij de innovatie van het waterschap aanjagen bij andere collega’s en uitwerken tot concrete resultaten.

In het vakblad ‘Water Governance’ werd het succes van het afgelopen jaar goed uitgelicht.

Lees het artikel voor een mooi verslag en goede weergave hoe 3D Makers Zone en HHNK samenwerken.