Niet alleen particulieren zijn vaak onwetend hoe ze hun woning klimaatneutraal kunnen verbouwen of renoveren. Zelfs bij bouwers, gemeenten, woningcorporaties, adviseurs en installateurs is er een groot gebrek aan inzicht hoe zij de bestaande bouw moeten mee moeten krijgen in de energietransitie en circulaire ambities.

In de Metropool Regio Amsterdam (MRA) ligt op dit vlak dan ook een grote uitdaging om de energietransitie en circulariteit vorm te geven. Veel partijen zijn hier afzonderlijk mee bezig en vaak maar op één enkel terrein. Er is veel data beschikbaar rondom fysieke woningbouw, de eigendomssituatie van woningen, het energieverbruik. Maar over circulariteit is relatief weinig te vinden. Dit zijn veelal vervallen discussies over circulariteit en energietransitie in abstracties.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam hebben BouwLab R&Do en SEP Lab een inventarisatie uitgevoerd naar het toepassen van datagedreven innovatie om tot schaalbare klimaatneutrale en circulaire renovatieoplossingen te komen, gericht op de bestaande woningbouw. Dit heeft geleid tot het project Domus Labs.

 

Doel en plan van aanpak Domus Labs
In dit project willen we in Amsterdam door mid- del van een datagedreven aanpak per bestaande woningtype innovatieve best practices creëren en ontwikkelen. Deze willen we vervolgens valideren in Domus Labs. Doel is om deze gevalideerde busi- ness cases en datasets, die representatief zijn voor de bestaande woningvoorraad van Amsterdam (400.000 woningen / Nederland: 7.500.000 wonin- gen) in een open source platform aan te bieden aan relevante partijen.

Voorbereidingen Domus Labs gestart
BouwLab R&Do en SEB Lab zijn samen met de gemeente Amsterdam een consortium aan het ontwikkelen om het Domus Labs project te reali- seren. Hierbij wordt gedacht een Coaltion of the Willing van relevante partijen zoals woningcorpo- raties, bouwbedrijven en kennisinstellingen. Met de resultaten van dit project verwachten we een belangrijke bijdrage te leveren aan het behalen van de ambitieuze klimaatneutrale en circulaire doelstellingen die de stad Amsterdam zichzelf heeft gesteld. In het kader van de regeling Missie- gedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zal een subsidieaanvraag worden ingediend. Verwachte start van het project is januari 2021.

Sluit je aan bij Domus Labs
Wil je partner worden van dit project? Ben je geïnteresseerd om mee te doen?
Meld je dan aan via: info@bouwlab.com | +316 22 23 33 94