Ze zouden qua design en uitstraling niet misstaan in een nieuwe Star Wars-film als wapen tegen buitenaardse vijanden, maar wat er op de foto hierboven te zien is heeft niets met science fiction te maken. Hoewel de objecten gemaakt zijn met diverse nieuwe digitale fabricagetechnieken zoals lasersnijders en 3D-printers gaat het hier om een traditioneel vangtuig. En niet voor het vangen van buitenaardse wezens, maar voor het bestrijden van de Noord-Amerikaanse rivierkreeft die onze Nederlandse wateren compleet overspoelen. Oftewel, weer een mooi ‘Technology meets Ecology‘ project vanuit 3DMZ.

Delfland, een van de eenentwintig waterschappen die Nederland telt, werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. En de exotische rivierkreeft staat het ontstaan van een gezond natuurlijk evenwicht van waterplanten en waterdieren in de weg. Ook zorgen ze voor een afname van de inheemse biodiversiteit doordat ze andere soorten verdringen of opeten. Daarom is Delfland samen met het Ministerie van LNV een innovatietraject gestart voor het intensief wegvangen van deze dieren.

Foto: Luc Hoogenstein

Tijdens een hackathon zijn er door verschillende professionele partijen drie prototypes van kreeftenfuiken ontwikkeld speciaal om de exotische rivierkreeften mee af te vangen.

In bovenstaande video wordt het doel van het project goed uitgelegd.

3DMZ heeft de eerste prototypes geproduceerd met verschillende XL FDM 3D-printers en lasersnijders. Eerst hebben we de bestaande 2D tekeningen vanuit de hackathon omgezet naar 3D-tekeningen en bepaald waar de verbindingspunten moesten komen om de fuiken zo stevig mogelijk te maken. Daarna zijn de onderdelen geprint met gerecycled kunststof (PET). Deze kreeftenfuiken zouden moeten bijdragen aan het verminderen van de enorme populaties exotische kreeften in onze wateren. Het vangtuig moet praktisch zijn, geen tot weinig bijvangst opleveren en zo diervriendelijk mogelijk zijn.

Deze prototypen worden deze maand getest in de proef sloten van de Wageningen Universiteit. Het vangmiddel met de beste resultaten worden ingezet tijdens de pilot voor het intensief afvangen van exotische rivierkreeft op een aantal plekken in Delfland. De pilot start later dit jaar en wordt mogelijk vervolgd in 2022 en 2023.