Stap op de nieuwe metrolijnen van de Smart Makers Academy

De bouwsector moet meer doen met minder mensen. Digitalisering en industrialisering is dan ook broodnodig, maar voor veel bouwondernemers en haar werknemers ook onbekend en onbemind.
Daarnaast gaan de ontwikkelingen razendsnel en is er vaak geen tijd voor langdurige opleidingstrajecten om je de materie eigen te maken.

Daarom bestaat de Smart Makers Academy, een innovatief opleidingsconcept voor de makers van de toekomst. De Smart Makers Academy maakt hierbij gebruik van de metafoor van een metrolijn: elke metrolijn bestaat uit 4-6 kleine skilssessies van een paar uur. Dit kunnen worskhops zijn, maar ook bedrijfsbezoeken of experiences. In die sessies maak je in een kleine groep kennis met een (innovatiethema) en doe je vooral ervaring op.  Het gaat er niet om of jij, of je medewerkers, expert worden op deze onderwerpen. Maar om het ontwikkelen van enthousiasme, voorstellingsvermogen en het kunnen stellen van de (juiste) vraag aan potentiële leveranciers en kennispartijen

Op 6 oktober jl. zijn 8 nieuwe metrolijnen gepresenteerd voor de bouwsector. Deze metrolijnen zijn ontwikkeld in samenwerking met Bouwend Nederland. In deze metrolijnen leer je in korte tijd over onder meer de mogelijkheden van 3D printen en robotica in de bouw, welke softwarepakketten het best aansluiten bij jouw bedrijf, hoe je omgaat met circulariteit in jouw bedrijf en hoe je drones slim kan inzetten voor onderhoud en inspectie.  Je leert in uren en niet in dagen, op een inspirerende plek en met inspirerende mensen.

Meer info op https://www.smartmakersacademy.nl/academy/3dmakerszone

We lichten twee lijnen uit die in december 2023 en januari 2024 gaan starten:

Metrolijn : Robotica in de Bouw

In deze metrolijn met drie stations worden in workshopvorm alle mogelijkheden van robotica in de bedrijfsomgeving bekeken en uitgewerkt. Alle mogelijke toepassingsgebieden passeren en een aantal kan gelijk getest en gezien worden. De toepassingen zullen ook bedrijfseconomisch behandeld worden. Wat levert het op en wat zijn de investeringen in mensen, technologie en businessmodellen? Natuurlijk is er ook oog voor de zachte kant van de introductie van robots in bedrijfsprocessen. Wat doet het met mensen, het team en heb je andere medewerkers nodig en welke skills zijn onontbeerlijk?

Aanmelden kan via : https://www.smartmakersacademy.nl/metrolijn/kansenvanrobotica

Metrolijn: Ontdek de kansen van de 3D printing in de bouw

Wil jij weten welke mogelijkheden 3D-printen kan bieden voor de bouwsector; voor zowel nieuwbouw als renovatie? In 7 praktische workshops van 2 tot 4 uur ontwikkel je kennis van de verschillende 3D-printprocessen, materialen ontwerpmogelijkheden, materialen, mogelijkheden voor scanning en nabewerking van ontwerpen.  In de maaksessie ga je zelf aan de slag om aan de hand van je eigen casus een object te ontwerpen, printen en nabewerken.

Aanmelden kan via: https://www.smartmakersacademy.nl/metrolijn/kansen3dprintingbouw

Meer info over de Smart Makers Academy:

https://www.techniekpact.nl/artikel/laagdrempelig-en-aantrekkelijk-digitaliseren of neem contact op met Gerik ten Berge , gerik@smartmakersacademy.nl